ĐỘI NGŨ2018-10-25T10:29:02+00:00

Gặp gỡ đội ngũ công nghệ Das

Công nghệ đằng sau DasCoin được xây dựng bởi Round Globe Technologies, một thành viên của DasAlliance. Đội ngũ nhà phát triển chuyên nghiệp, nhà thiết kế, chuyên gia CNTT và chuyên gia trí tuệ doanh nghiệp luôn cống hiến hết mình đảm bảo rằng toàn bộ hệ sinh thái Das vận hành nhanh và suôn sẻ.

Stefan Orlić

Copywriter

Marko Janković

HR Specialist

Marija Veselinović

Javascript Frontend Developer

Marko Marić

Blockchain Developer

Mirko Arsenijević

Blockchain Developer

Jovana Debeljević

Frontend Developer

Douglas Abel

Executive Director

Nenad Vasković

Product Manager

Ivan Buljovčić

Javascript Frontend Developer

Stefan Karan

Javascript Frontend Developer

Irena Sladić

Office Manager

Danko Trajković

System Architect

Milan Čejić

System Administrator

Čedomir Rackov

Backend Developer

Mirko Katanić

Blockchain Developer

Stjepan Ćosić Dragan

System Architect

Miloš Gavrilov

Backend Developer

Damir Nedžibović

Blockchain Developer

Zoran Tadić

Chief Executive Officer

Branislav Zelenak

Blockchain Team Leader

Vanja Vulić

Project Manager

Milan Lukić

Technical Documentation Specialist

Andrija Vujović

Development Team Leader

Vladimir Marinović

Frontend Developer

Nikola Živanović

Javascript Frontend Developer

Marko Arezina

Blockchain Developer

Nenad Todorović

Backend Developer

Safet Isljami

QA Engineer

Miloš Mutavdžić

QA Engineer

Tijan Boris Ninković

Designer

Petar Popović

Frontend Developer

Goran Mikičić

Backend Developer

Mario Savatović

Project Manager

Aleksandar Čolić

Project Manager

Branko Marković

System Administrator

Aleksandar Kaitović

IT Security Engineer

Aleksandar Glišić

Designer

Nikola Laković

Javascript Frontend Developer

Miloš Blagojević

Designer

Tijana Petrović

QA Team Lead

Stefan Orlić

Copywriter

Marko Janković

HR Specialist