ĐỘI NGŨ2018-10-25T10:29:02+00:00

Gặp gỡ đội ngũ công nghệ Das

Công nghệ đằng sau DasCoin được xây dựng bởi Round Globe Technologies, một thành viên của DasAlliance. Đội ngũ nhà phát triển chuyên nghiệp, nhà thiết kế, chuyên gia CNTT và chuyên gia trí tuệ doanh nghiệp luôn cống hiến hết mình đảm bảo rằng toàn bộ hệ sinh thái Das vận hành nhanh và suôn sẻ.

Jovana Debeljević

Frontend Developer

Branislav Zelenak

Blockchain Team Leader

Mario Savatović

Project Manager

Marko Marić

Blockchain Developer

Douglas Abel

Executive Director

Miloš Gavrilov

Backend Developer

Aleksandar Glišić

Designer

Irena Sladić

Office Manager

Damir Nedžibović

Blockchain Developer

Mirko Katanić

Blockchain Developer

Miloš Blagojević

Designer

Tijana Petrović

QA Team Lead

Nenad Todorović

Backend Developer

Petar Popović

Frontend Developer

Stefan Karan

Javascript Frontend Developer

Jovana Debeljević

Frontend Developer

Branislav Zelenak

Blockchain Team Leader

Mario Savatović

Project Manager

Marko Marić

Blockchain Developer

Douglas Abel

Executive Director

Miloš Gavrilov

Backend Developer

Aleksandar Glišić

Designer

Irena Sladić

Office Manager

Damir Nedžibović

Blockchain Developer

Mirko Katanić

Blockchain Developer

Miloš Blagojević

Designer

Tijana Petrović

QA Team Lead

Nenad Todorović

Backend Developer

Petar Popović

Frontend Developer

Stefan Karan

Javascript Frontend Developer

Jovana Debeljević

Frontend Developer

Branislav Zelenak

Blockchain Team Leader

Mario Savatović

Project Manager

Marko Marić

Blockchain Developer

Douglas Abel

Executive Director

Miloš Gavrilov

Backend Developer

Aleksandar Glišić

Designer

Irena Sladić

Office Manager

Damir Nedžibović

Blockchain Developer

Mirko Katanić

Blockchain Developer

Miloš Blagojević

Designer

Tijana Petrović

QA Team Lead