LỘ TRÌNH2018-10-25T10:29:46+00:00

Chào mừng bạn đến với DasRoadmap

Chào mừng bạn đến với DasRoadmap, nơi bạn có thể kiểm tra tất cả các thành tích thú vị và các cột mốc quan trọng trên hành trình của chúng tôi và tìm hiểu về mọi thứ chúng tôi có trong cửa hàng cho tương lai. DasRoadmap không chỉ cung cấp thông tin chi tiết về nơi mà công ty đang hướng tới, mà còn cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan minh bạch về tầm nhìn DasCoin và các bước quan trọng mà chúng tôi đang thực hiện để biến tầm nhìn đó thành hiện thực.

ROADMAP

Dascoin is on target

2015

Dascoin development

JUNE 17 Began initial technology development

2016

Global community

JUNE 15 Decentralized marketing of the Das ecosystem begins

2017

Whitepaper

JANUARY 14 Published initial white paper in Hong Kong

Dascoin blockchain

MARCH 31 Launch of the DasCoin Blockchain in Zurich

DasExchange

SEPTEMBER 30 Launch of the DasExchange in Tokyo

2018

Dascoin minting

JANUARY 25 500 million DasCoin minted

Dascoin source code

MARCH 31 Source code released on GitHub

Dascoin launch

APRIL 27 DasCoin launches on public exchanges

Das33 token assets platform

JUNE 30 AlliancePay launch

Das33 Launch

SEPTEMBER 27 Das33 Launch

Launch of AlliancePay Card

NOVEMBER 21 Launch of AlliancePay Card

2019

2019 Q1

Excelz

DasCoin used for revenue share payments to Excelz resellers

Traveler

DasCoin introduced as rewards currency for Traveler bookings

Whitepaper v2

Publication of 2-Year Anniversary DasCoin WhitePaper v2

DasMarketplace

DasMarketplace
Launch

DasRewards

DasRewards
Launch

AlliancePay

Rollout of
AlliancePay cards

2019 Q2

2019 Q3

DasPay

DasPay
Launch

DasNet App

Launch of ecosystem's Blockchain Services Group

Credit Products

Launch of first Blockchain-based Credit Products

2019 Q4