LỘ TRÌNH2018-10-25T10:29:46+00:00

Chào mừng bạn đến với DasRoadmap

Chào mừng bạn đến với DasRoadmap, nơi bạn có thể kiểm tra tất cả các thành tích thú vị và các cột mốc quan trọng trên hành trình của chúng tôi và tìm hiểu về mọi thứ chúng tôi có trong cửa hàng cho tương lai. DasRoadmap không chỉ cung cấp thông tin chi tiết về nơi mà công ty đang hướng tới, mà còn cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan minh bạch về tầm nhìn DasCoin và các bước quan trọng mà chúng tôi đang thực hiện để biến tầm nhìn đó thành hiện thực.

ROADMAP

Dascoin is on target

2015

Dascoin development

JUNE 17 Began initial technology development

2016

Global community

JUNE 15 Decentralized marketing of the Das ecosystem begins

2017

Whitepaper

JANUARY 14 Published initial white paper in Hong Kong

Dascoin blockchain

MARCH 31 Launch of the DasCoin Blockchain in Zurich

DasExchange

SEPTEMBER 30 Launch of the DasExchange in Tokyo

2018

Dascoin minting

JANUARY 25 500 million DasCoin minted

Dascoin source code

MARCH 31 Source code released on GitHub

Dascoin launch

APRIL 27 DasCoin launches on public exchanges

Das33 token assets platform

JUNE 30 AlliancePay launch

SEPTEMBER

Das33 sale

Das 33
Beta Pre-Sale

Das33 Crowd

Das 33
Beta Crowd Sale

Das33 Launch

Das 33
Official Launch

DasMarketplace

DasMarketplace
Launch

DasRewards

DasRewards
Launch

DasPay

DasPay
Beta

Fashion Blockchain

Fashion Blockchain
Launch

2018 Q4

2019 Q1

DasNet App

DasNet App
Launch

AlliancePay

AlliancePay
Rollout Begins

DasPay wallet

DasPay
Launch