Chính sách Bảo mật2018-09-28T13:23:07+00:00

Chính sách Bảo mật DasCoin

Tại DasCoin.com | Công ty TNHH DASCOIN (DASCOIN LTD) (“Chúng tôi”) cam kết bảo vệ và tôn trọng sự bảo mật của quý vị.

Chính sách này (cùng với các Điều kiện và Điều khoản Trang mạng của chúng tôi và bất cứ tài liệu nào khác được đề cập trong đó) đặt ra cơ sở của bất cứ dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi thu thập được từ quý vị, hoặc dữ liệu mà quý vị cung cấp cho chúng tôi, sẽ được chúng tôi xử lý (“Thông tin” của quý vị).

Vui lòng đọc cẩn thận thông tin sau đây để hiểu các quan điểm và việc thực hiện của chúng tôi về dữ liệu cá nhân của quý vị và cách chúng tôi xử lý nó.

Vì mục đích của Quy định (EU) 2016/679 của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng ngày 27 tháng 4 năm 2016 về bảo vệ con người liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân và di chuyển tự do của dữ liệu đó và bãi bỏ Chỉ thị 95/46 /EC (Quy định bảo vệ dữ liệu chung-GDPR), người kiểm soát dữ liệu là:

DASCOIN LTD

14F, MANNING HOUSE,

38-48 QUEEN’S ROAD CENTRAL,

CENTRAL, HONG KONG

Đại diện của chúng tôi ở Châu Âu là:

TECHSOLUTIONS LIMITED

Vision Exchange Building

Territorials Street, Mriehel

Birkirkara BKR 3000

Malta

Mã số Thuế/PIB: C 78511

TÍNH ỨNG DỤNG

Chính sách bảo mật này áp dụng cho những dữ liệu cá nhân do quý vị cung cấp trên trang web của chúng tôi https://dascoin.com/  (trang của chúng tôi).

Trang web của chúng tôi chứa các liên kết đến các trang web bên ngoài. Chính sách bảo mật này không áp dụng cho các trang web đó. Chúng tôi cố gắng cập nhật các liên kết bên ngoài và tham khảo các trang web phù hợp. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung trên các trang web đó và cách thức các trang web đó xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị. Chúng tôi khuyên quý vị luôn đọc kỹ cách thức các trang web này xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH

Chúng tôi có thể điều chỉnh Chính sách Bảo mật này nếu luật pháp hoặc chính sách của chúng tôi thay đổi. Chúng tôi khuyên quý vị nên thường xuyên xem lại Chính sách Bảo mật khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, tuy nhiên chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng e-mail về bất kỳ thay đổi nào.

Quý vị có thể tìm thấy liên kết đến phiên bản mới nhất của Chính sách Bảo mật của chúng tôi ở cuối trang web.

Phiên bản mới nhất của chính sách này là EN-61dKs7c18, áp dụng kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2018.

Trong trường hợp bán, mua, thanh lý, sáp nhập, hợp nhất, tổ chức lại, bất kỳ người nhận chuyển giao nào sẽ phải tuân theo nghĩa vụ của chúng tôi theo Chính sách Bảo mật này, bao gồm quyền truy cập và lựa chọn của quý vị. Chúng tôi sẽ thông báo các thay đổi bằng cách gửi cho quý vị một email hoặc đăng thông báo trên trang web của chúng tôi.

CHÚNG TÔI SỬ DỤNG NHỮNG THÔNG TIN GÌ?

Chúng tôi tin rằng sự minh bạch hoàn toàn về dữ liệu mà chúng tôi lưu trữ, hoặc lưu trữ tạm thời về quý vị là điều quan trọng để làm cho quý vị có thể hiểu cách chúng tôi vận hành và giúp quý vị lựa chọn dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi tìm cách giảm thiểu dữ liệu chúng tôi lưu trữ về quý vị cả trong lưu trữ và vận hành trực tiếp. Thực tế, chúng tôi gần như không lưu dữ liệu về quý vị. Bằng cách giảm thiểu dữ liệu mà chúng tôi lưu trữ, chúng tôi ít bị những kẻ xâm nhập tấn công hơn. Điều này quan trọng bởi vì chúng tôi hiểu rằng bất cứ kết quả của một sự xâm nhập nào đầu tiên là tác động tới quý vị với tư cách là khách hàng của chúng tôi và chúng tôi muốn giảm thiểu rủi ro đó cho quý vị. Điều này không làm giảm cam kết của chúng tôi để bảo mật dữ liệu mà chúng tôi lưu trữ.

Chúng tôi sẽ thu thập và xử lý dữ liệu sau đây về quý vị:

Thông tin mà quý vị cung cấp cho chúng tôi.

Đây là thông tin về quý vị mà quý vị cung cấp cho chúng tôi bằng cách điền vào các mẫu đơn trên trang mạng của chúng tôi https://dascoin.com/ (trang mạng của chúng tôi) hoặc bằng cách trao đổi với chúng tôi bằng thư điện tử hoặc bằng cách khác. Nó chỉ bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản cần thiết để quý vị có thể sử dụng trang mạng của chúng tôi, đăng ký sự quan tâm về DasCoin và hệ thống của DasCoin, tìm kiếm thông tin hoặc thực hiện một truy vấn và khi quý vị báo cáo một vấn đề với trang mạng của chúng tôi.

Dữ liệu Cách thức Dữ liệu được Sử dụng
ID Khách hàng Được sử dụng để xác định quý vị ở đầu cuối của chúng tôi.
Tên Được sử dụng để gửi cho quý vị trong liên lạc thư điện tử.
Địa chỉ thư điện tử Địa chỉ thư điện tử của quý vị.

Dữ liệu Đăng nhập

Khi quý vị sử dụng các Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể nhận được thông tin (“Dữ liệu Đăng nhập”) ví dụ như địa chỉ IP của quý vị, loại trình duyệt, hệ thống vận hành, trang mạng giới thiệu, các trang đã truy cập, nhà cung cấp dịch vụ di động của quý vị, thông tin thiết bị (bao gồm các mã ID thiết bị và ứng dụng), các thuật ngữ tìm kiếm, và thông tin cookie. Chúng tôi nhận được Dữ liệu Đăng nhập khi quý vị tương tác với các Dịch vụ của chúng tôi, ví dụ như khi quý vị truy cập các trang mạng của chúng tôi, hoặc tương tác với các thông tin qua thư điện tử của chúng tôi. TechSolutions sử dụng Dữ liệu Đăng nhập để cung cấp, hiểu, và cải thiện các Dịch vụ của chúng tôi. Nếu chưa thực hiện sớm hơn, thì chúng tôi sẽ xóa Dữ liệu Đăng nhập hoặc loại bỏ bất cứ thông tin nhận dạng tài khoản chung nào, ví dụ như địa chỉ IP đầy đủ của quý vị, sau 18 tháng hoặc ít hơn. Không có dữ liệu Đăng nhập nào sẽ được sử dụng cho các mục đích thương mại ngoại trừ để cải thiện các dịch vụ của chúng tôi cho quý vị.

COOKIES  

Để nâng cao sự tin cậy bởi các khách hàng của chúng tôi, chứng minh sự tuân thủ và tôn trọng đối với các quyền bảo mật của quý vị, và cá nhân hóa trải nghiệm của quý vị tại trang mạng của chúng tôi, quý vị sẽ được thông báo khi truy cập trang mạng của chúng tôi về chính sách cookie của chúng tôi.

Chúng tôi hoặc các công ty mà chúng tôi làm việc cùng có thể đặt các tệp dữ liệu nhỏ được gọi là cookies hoặc các thẻ pixel vào máy tính hoặc thiết bị của quý vị. Chúng tôi sử dụng những công nghệ này để phân biệt quý vị với những người dùng khác của trang mạng của chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi cung cấp cho quý vị một trải nghiệm tốt khi quý vị truy cập trang mạng của chúng tôi và cũng cho phép chúng tôi cải thiện trang mạng của chúng tôi.

Cookie Mục đích Bộ xử lý
googleads g doubleclick Adwords Google LLC
https://www.youtube.com/ad_data_204 Truyền thông Alphabet Inc.
Youtube login_interaction and log_event Truyền thông Alphabet Inc.
https://insights.hotjar.com/ Phân tích HotJar LTD.
GTM (tag_id: GTM-PKMTWS9) Phân tích Google LLC
Phân tích Google (UA-114701325-1) Phân tích Google LLC

Các lựa chọn bảo mật: Phần trợ giúp của hầu hết các trình duyệt hoặc các tiện ích bổ sung trình duyệt cung cấp các hướng dẫn về cách chặn, xóa hoặc tắt cookies. Quý vị được tự do từ chối cookies của chúng tôi nếu trình duyệt hoặc tiện ích bổ sung trình duyệt của quý vị cho phép, nhưng việc làm vậy có thể gây trở ngại cho việc quý vị sử dụng trang web của chúng tôi.

CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐỂ XỬ LÝ DỮ LIỆU

Chúng tôi đang thu thập và xử lý dữ liệu của quý vị bởi vì quý vị đã cho phép chúng tôi và đăng ký nhận bản tin của chúng tôi trên trang web. Quý vị có thể rút lại sự chấp thuận bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký trong phần chú thích của bản tin của chúng tôi bất cứ khi nào. Khi nhận được lệnh rút lại sự chấp thuận từ quý vị, chúng tôi sẽ ngừng xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị.

CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN NÀY NHƯ THẾ NÀO?

Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin về bạn theo các cách sau:

Thông tin mà quý vị cung cấp cho chúng tôi.

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này:

 • Để cung cấp cho quý vị thông tin về DasCoin và hệ sinh thái DasCoin mà quý vị yêu cầu từ chúng tôi trên trang liên hệ https://dascoin.com/vi/contact/.
 • Để cung cấp cho quý vị thông tin tiếp thị nếu quý vị yêu cầu và đồng ý, bao gồm:
  • Để cung cấp cho bạn thông tin về sự ra mắt của DasCoin
  • Để giải thích sự tuân thủ của DasCoin KYC và AML, các yêu cầu quy định đã được đáp ứng
  • Để giải thích nơi quý vị có thể giao dịch DasCoin
  • Để thông báo cho bạn về những thay đổi dịch vụ của chúng tôi

Thông tin mà chúng tôi thu thập về quý vị.

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này để:

 • Quản lý trang mạng của chúng tôi và các vận hành nội bộ, bao gồm các mục đích về xử lý sự cố, phân tích dữ liệu, kiểm tra, nghiên cứu, thống kê và khảo sát;
 • Cải thiện trang mạng của chúng tôi để đảm bảo nội dung được trình bày theo cách hiệu quả nhất cho quý vị và máy tính của quý vị;
 • Như là một phần nỗ lực của chúng tôi để giữ trang mạng của chúng tôi an toàn và bảo mật;
 • Đánh giá hoặc hiểu sự hiệu quả của quảng cáo mà chúng tôi cung cấp cho quý vị và những người khác, và chỉ cung cấp quảng cáo liên quan tới quý vị về các dịch vụ của chúng tôi (với sự chấp thuận của quý vị)
 • Đưa ra các giới thiệu và đề xuất cho quý vị và những người dùng khác của trang mạng của chúng tôi khác về các sản phẩm hoặc dịch vụ mà quý vị hoặc họ quan tâm (với sự chấp thuận của quý vị).

Chia sẻ và Tiết lộ Thông tin

Chúng tôi không tiết lộ thông tin cá nhân bảo mật của quý vị ngoại trừ những trường hợp giới hạn được mô tả ở đây. Thông tin cá nhân bảo mật duy nhất mà chúng tôi lưu trữ là tên và địa chỉ thư điện tử của quý vị. Chúng tôi coi tất cả siêu dữ liệu liên quan tới việc sử dụng của quý vị đối với các dịch vụ của chúng tôi là dữ liệu tiểu sử và vì vậy, đó là dữ liệu cá nhân. Cách tiếp cận có nguyên tắc của chúng tôi là để làm giảm siêu dữ liệu mà chúng tôi lưu trữ đến mức tối thiểu cần thiết để cung cấp Dịch vụ. Phần Chúng tôi Sử dụng những Thông tin Gì của chính sách này nêu rõ dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu trữ và sử dụng.

Luật và Tổn hại: Bất kể điều nào trái với Chính sách này, chúng tôi có quyền duy trì hoặc tiết lộ thông tin của quý vị nếu chúng tôi tin là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ với một luật, quy định hoặc yêu cầu pháp luật; để bảo vệ sự an toàn của bất cứ người nào; để giải quyết gian lận, bảo mật hoặc các vấn đề kỹ thuật; hoặc để bảo vệ các quyền và tài sản của TechSolutions. Tuy nhiên, không có điều nào trong Chính sách Bảo mật này là nhằm hạn chế bất cứ biện pháp bảo vệ pháp lý hoặc các phản đối nào mà quý vị có thể có đối với yêu cầu của một bên thứ ba, bao gồm yêu cầu của một chính quyền về việc tiết lộ thông tin của quý vị.  

Chuyển nhượng Kinh doanh và Công ty con: Trong trường hợp TechSolutions có liên quan tới một sự phá sản, sát nhập, mua lại, tái tổ chức hoặc bán tài sản, thì thông tin của quý vị có thể được bán hoặc chuyển nhượng như một phần của giao dịch đó. Chính sách Bảo mật này sẽ áp dụng cho thông tin của quý vị khi được chuyển nhượng cho thực thể mới đó.  

Thông tin Không Bảo mật hoặc Không Cá nhân: Tất cả các dữ liệu liên quan đến quý vị và việc sử dụng của quý vị đối với các dịch vụ của chúng tôi được xem là bảo mật và do đó sẽ không được Công ty TNHH Techsolutions chia sẻ.  

CHÚNG TÔI CHIA SẺ THÔNG TIN CỦA QUÝ VỊ NHƯ THẾ NÀO?

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bộ xử lý sau:

Các Dịch vụ Xử lý Dữ liệu được cung cấp

Công ty TNHH TechSolutions, Bên Xử lý Dữ liệu – Phát triển trang mạng DasCoin.com và các dịch vụ liên quan.

RoundGlobe D.O.O, bên xử lý phụ – Hỗ trợ trang mạng DasCoin.com và các dịch vụ liên quan.

TechSolutions D.O.O, bên xử lý phụ – Quản lý các chiến dịch tiếp thị và lên kế hoạch sự kiện.

Google Analytics là một bên xử lý phụ – Google Analytics là một dịch vụ phân tích Trang mạng miễn phí cung cấp các công cụ thống kê và phân tích cơ bản dành cho việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) và các mục đích tiếp thị.

MailerLite là một bên xử lý phụ – nhà cung cấp Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) và tiếp thị thư điện tử.

CHÚNG TÔI CHIA SẺ THÔNG TIN CỦA QUÝ VỊ Ở ĐÂU?

Tất cả Thông tin mà chúng tôi xử lý được xử lý bởi nhân viên của chúng tôi ở Luân Đôn, Vương quốc Anh; tuy nhiên, đối với các mục đích lưu trữ và duy trì công nghệ thông tin, thông tin này được đặt trên các máy chủ trong Liên minh Châu Âu: Lithuania

Với các mục đích xử lý dữ liệu của quý vị như được mô tả trong phần ‘CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN NÀY NHƯ THẾ NÀO?’, chúng tôi (hoặc Bên Xử lý Dữ liệu của chúng tôi) sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ có trụ sở tại và các máy chủ của họ được đặt tại Hoa Kỳ. Chúng tôi đảm bảo rằng các nhà cung cấp dịch vụ này có các cơ chế để đảm bảo rằng dữ liệu của bạn sẽ vẫn được mã hóa với ít nhất tiêu chuẩn ngành hiện tại và các biện pháp bảo vệ thích hợp như được định nghĩa trong Điều khoản 46 của GDPR sẽ được áp dụng.

Không có bên thứ ba nào khác có quyền truy cập dữ liệu cá nhân của quý vị trừ khi pháp luật cho phép họ làm điều đó. Một khi chúng tôi đã nhận được thông tin của quý vị, chúng tôi có một chế độ Bảo vệ Dữ liệu để giám sát việc xử lý hiệu quả và bảo mật đối với dữ liệu cá nhân của quý vị và chúng tôi sẽ sử dụng các quy trình và các tính năng bảo mật nghiêm ngặt để cố gắng ngăn chặn sự truy cập không được ủy quyền. Tuy nhiên và thật không may mắn, việc truyền tải thông tin thông qua internet không được bảo mật hoàn toàn. Mặc dù chúng tôi sẽ làm hết sức để bảo vệ dữ liệu cá nhân của quý vị, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật dữ liệu của quý vị được truyền tới trang mạng của chúng tôi ở giai đoạn truyền tải; quý vị tự chịu rủi ro đối với bất cứ việc truyền tải nào.

CHÚNG TÔI GIỮ THÔNG TIN CỦA QUÝ VỊ BAO LÂU?

Thông tin mà chúng tôi sử dụng cho các mục đích tiếp thị sẽ được giữ với chúng tôi cho tới khi quý vị thông báo cho chúng tôi rằng quý vị không còn muốn nhận thông tin này nữa.

TRẺ EM

Chúng tôi không cố ý thu thập Dữ liệu Cá nhân từ trẻ em dưới mười tám (18) tuổi. Nếu quý vị dưới mười tám tuổi (18), thì vui lòng không gửi bất cứ Dữ liệu Cá nhân nào thông qua các Dịch vụ. Chúng tôi khuyến khích phụ huynh và người giám hộ hợp pháp theo dõi việc sử dụng Internet của con em của họ và hỗ trợ thực thi Chính sách Bảo mật của chúng tôi bằng cách hướng dẫn con em của họ không bao giờ cung cấp Dữ liệu Cá nhân thông qua các Dịch vụ mà không có sự cho phép của họ. Nếu quý vị có lý do để tin rằng một trẻ em dưới 18 tuổi đã cung cấp Dữ liệu Cá nhân cho chúng tôi thông qua các Dịch vụ, thì vui lòng gửi thư điện tử cho chúng tôi theo địa chỉ [email protected] và chúng tôi sẽ cố gắng xóa thông tin đó từ các cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

QUÝ VỊ CÓ NHỮNG QUYỀN GÌ?

Nếu tại bất cứ thời điểm nào quý vị muốn biết Thông tin nào mà chúng tôi xử lý về quý vị, hoặc nếu quý vị không muốn chúng tôi xử lý thông tin của quý vị nữa hoặc nếu quý vị tin rằng Thông tin mà chúng tôi xử lý về quý vị là không chính xác hoặc đã cũ, thì quý vị có thể yêu cầu xem Thông tin này và/hoặc yêu cầu chúng tôi sửa đổi hoặc xóa thông tin bằng cách liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ [email protected] đối với các yêu cầu xử lý dữ liệu). Nếu quý vị muốn đưa ra khiếu nại về cách chúng tôi đã xử lý Thông tin của quý vị, thì vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ thư điện tử ở trên để điều tra vấn đề.

Thông tin chi tiết về quyền của bạn liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn sẽ tìm thấy trong Chính sách Yêu cầu Dữ liệu, tạo thành tài liệu gửi kèm cho Chính sách này.

Phiên bản EN-61dKs7c18, ngày 25 tháng 5 năm 2018

LÀM THẾ NÀO ĐỂ LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ?

Nếu quý vị có thắc mắc hoặc quan tâm về chính sách này, hoặc nếu quý vị có khiếu nại, trước tiên quý vị nên liên hệ với chúng tôi qua email tại [email protected]