Polityka prywatności2018-09-28T11:45:26+00:00

Polityka prywatności DasCoin

DasCoin.com | DASCOIN LTD („my”) zobowiązuje się ochrony i poszanowania prywatności użytkownika.

Niniejsza polityka (wraz z Regulaminem korzystania ze strony internetowej oraz wszelkimi innymi dokumentami, o których tu mowa) wyznacza zasady przetwarzania danych gromadzonych od użytkownika lub danych podanych przez użytkownika („dane”).

Prosimy zapoznać się z poniższymi postanowieniami, które odzwierciedlają nasze opinie i praktyki w odniesieniu do danych osobowych i sposobów ich przetwarzania.

Dla celów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w odniesieniu do przetwarzania i swobodnego przepływu danych osobowych, uchylającego dyrektywę 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO), administratorem danych jest:

DASCOIN LTD

14F, MANNING HOUSE,

38-48 QUEEN’S ROAD CENTRAL,

CENTRAL, HONG KONG

Naszym przedstawicielem w UE jest:

TECHSOLUTIONS LIMITED

Vision Exchange Building

Territorials Street, Mriehel

Birkirkara BKR 3000

Malta

Numer identyfikacji podatkowej: C 78511

ZASTOSOWANIE

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do danych osobowych podanych przez użytkownika na naszej stronie internetowej https://dascoin.com/ („strona”).

Strona zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych. Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do takich stron. Dokładamy wszelkich starań, aby udostępniane przez nas linki były aktualne i przekierowywały do odpowiednich stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści zawarte na tych stronach i sposoby przetwarzania przez nie danych osobowych. Radzimy zapoznać się z polityką prywatności tych stron, aby dowiedzieć się, w jaki sposób przetwarzają one dane osobowe.

ZMIANY W POLITYCE

Zastrzegamy prawo do dokonywania poprawek w treści niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmiany przepisów prawa lub postanowień naszego regulaminu. Radzimy regularnie sprawdzać treść Polityki prywatności pod kątem zmian. O wszelkich zmianach informujemy ponadto w osobnej wiadomości e-mail.

Link do najnowszej wersji naszej Polityki prywatności znajduje się w stopce strony.

Najnowsza wersja Polityki prywatności, EN-61dKs7c18, obowiązuje od 25 maja 2018 r.

W przypadku sprzedaży, przejęcia, likwidacji, fuzji, konsolidacji lub reorganizacji, podmiot przejmujący będzie podlegał zobowiązaniom wobec użytkownika określonym w niniejszej Polityce prywatności, w tym zobowiązaniom odnoszącym się do praw dostępu i wyboru. O zmianach poinformujemy w wiadomości e-mail lub komunikacie na stronie.

JAKIE DANE WYKORZYSTUJEMY?

Wierzymy, że polityka pełnej jawności co do rodzaju przechowywanych przez nas danych, pozwala użytkownikowi zrozumieć nasz sposób działania i dokonać świadomego wyboru naszych usług. Staramy się ograniczyć do minimum ilość danych o użytkowniku, które przechowujemy lub wykorzystujemy w bieżących operacjach. W rzeczywistości przechowujemy znikomą ilość danych o użytkowniku. Ograniczając dane do minimum, stajemy się mniej atrakcyjnym celem dla hakerów. Zdajemy sobie sprawę, że konsekwencje ataku hakerskiego w pierwszej kolejności dotykają użytkownika, dlatego staramy się zredukować to ryzyko. Nie umniejsza to naszego zobowiązania do ochrony wszelkich danych o użytkowniku, w których posiadaniu jesteśmy.

Gromadzimy i przetwarzamy następujące dane o użytkowniku:

Dane dostarczane przez użytkownika.

To dane dotyczące użytkownika, których użytkownik dostarcza nam, wypełniając formularze na stronie https://dascoin.com/ („strona”) lub komunikując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych środków. Obejmuje to podstawowe dane osobowe wymagane, aby móc w pełni korzystać ze strony, zarejestrować swoje zainteresowanie DasCoin i ekosystemem, uzyskać informacje, wysłać zapytanie lub zgłosić problem na stronie.

Dane Jak wykorzystywane są dane
Indywidualne ID klienta Używane do identyfikacji użytkownika w infrastrukturze back-end.
Imię i nazwisko Używane do tytułowania wiadomości e-mail.
Adres e-mail Używany do wysyłania wiadomości e-mail.

Logi

Otrzymujemy dane o użytkowniku korzystającym z naszych usług („logi”), np. adres IP użytkownika, rodzaj przeglądarki, system operacyjny, strony odsyłające, odwiedzane strony, operator komórkowy, dane o urządzeniu (w tym ID urządzenia i aplikacji), hasła wyszukiwania lub dane z pliku cookie. Otrzymujemy logi, gdy użytkownik korzysta z naszych usług, np. przegląda naszą stronę lub powiadomienia e-mail. Dane zawarte w logach są wymagane do prawidłowego działania usług, a ponadto są wykorzystywane do analizy i poprawy jakości usług. O ile nie zostało to zrobione wcześniej, logi użytkownika oraz wszelkie identyfikatory użytkownika, takie jak adres IP, są usuwane najpóźniej po 18 miesiącach. Dane z logów nie są wykorzystywane w celach komercyjnych, chyba że w celu poprawy jakości usług świadczonych użytkownikowi.

PLIKI COOKIES

Aby zwiększyć zaufanie wśród użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową, wypełnić obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów, wykazać poszanowanie dla prawa do prywatności użytkowników oraz spersonalizować sposób interakcji z naszą stroną internetową, po wejściu na stronę użytkownik zostanie poinformowany o naszej polityce dot. cookies.

Na komputerze lub urządzeniu użytkownika zapisywane są niewielkie pliki danych zwane plikami cookies lub znacznikami pikselowymi. Z technologii tych korzystamy w celu odróżnienia użytkownika od innych użytkowników strony. To pozwala nam zapewnić użytkownikowi lepsze doświadczenie podczas korzystania z naszej strony a także usprawnić jej działanie.

Plik cookie Cel Podmiot przetwarzający
googleads g doubleclick Adwords Google LLC
https://www.youtube.com/ad_data_204 Media Alphabet Inc.
Youtube login_interaction and log_event Media Alphabet Inc.
https://insights.hotjar.com/ Analityka HotJar LTD.
GTM (tag_id: GTM-PKMTWS9) Analityka Google LLC
Google Analytics (UA-114701325-1) Analityka Google LLC

Ustawienia dotyczące prywatności: Instrukcje dotyczące blokowania, usuwania i wyłączania plików cookies znajdują się w zakładce pomocy większości przeglądarek i dodatków do przeglądarek. Użytkownik ma prawo zablokować nasze pliki cookies, o ile jego przeglądarka lub dodatek do przeglądarki przewidują taką funkcję. Należy jednak pamiętać, że może to zakłócić działanie strony.

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

Dane użytkownika są gromadzone i przetwarzane wyłącznie za jego zgodą po zapisaniu się do newslettera na stronie. Użytkownik ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę, klikając link „Anuluj subskrypcję” na dole wiadomości. Po otrzymaniu wycofania zgody niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych użytkownika.

JAK WYKORZYSTUJEMY TE DANE?

Dane dotyczące użytkownika, w których posiadaniu jesteśmy, wykorzystujemy wyłącznie w następujący sposób:

Dane dostarczane przez użytkownika.

Wykorzystujemy te dane, aby:

 • Udzielić użytkownikowi informacji na temat DasCoin i naszego ekosystemu, z prośbą o które użytkownik zwrócił się do nas za pośrednictwem strony https://dascoin.com/pl/contact/.
 • Udzielić użytkownikowi informacji marketingowych, o ile złożył takie zapytanie lub wyraził na to zgodę, w tym aby:
  • Poinformować o premierze DasCoin
  • Wyjaśnić stosowane przez DasCoin zasady KYC (poznaj swojego klienta) i AML (przeciwdziałanie praniu pieniędzy)
  • Poinformować o możliwościach zakupu DasCoin
  • Poinformować o zmianach w świadczeniu usług

Gromadzone dane dotyczące użytkownika.

Wykorzystujemy te dane do celów:

 • Administrowania strony i prowadzenia procesów wewnętrznych, w tym rozwiązywania problemów, analizy danych, testowania, badania i prowadzenia statystyk;
 • Poprawy jakości strony i dopilnowania, aby treść na stronie była prezentowana w sposób jak najbardziej efektywny z punktu widzenia użytkownika i jego sprzętu;
 • Utrzymania wysokich standardów bezpieczeństwa na stronie;
 • Mierzenia i dokonywania oceny efektywności reklam wyświetlanych na stronie oraz wyświetlania reklam odnoszących się wyłącznie do naszych usług (za zgodą użytkownika);
 • Rekomendowania użytkownikowi produktów i usług, które mogą go zainteresować (za zgodą użytkownika).

Udostępnianie i ujawnianie danych

Dane osobowe użytkownika ujawniane są wyłącznie w opisanych tu wyjątkowych okolicznościach. Jedyne prywatne dane osobowe, które mogą być w naszym posiadaniu, to imię i nazwisko oraz adres e-mail użytkownika. Metadane dotyczące korzystania użytkownika z naszych usług stanowią dane możliwe do profilowania, a więc mają znamiona danych osobowych. Naszym założeniem jest ograniczyć ilość posiadanych metadanych do minimum wymaganego do świadczenia usług. W sekcji „Jakie dane wykorzystujemy?” niniejszej Polityki prywatności określono rodzaj danych osobowych, które posiadamy i wykorzystujemy.

Ujawnianie danych na żądanie: Niezależnie od innych postanowień niniejszej Polityki prywatności, zastrzegamy prawo do przechowywania lub ujawniania danych użytkownika, gdy jest to konieczne do zapewnienia zgodności z przepisami prawa lub obowiązującymi regulacjami; udzielenia odpowiedzi na żądanie sądu; ochrony bezpieczeństwa osoby; wykrywania oszustw, naruszeń bezpieczeństwa lub problemów technicznych; ochrony praw i mienia. Żadne postanowienia niniejszej Polityki prywatności nie mają jednak na celu ograniczenia prawa użytkownika do obrony lub sprzeciwu wobec wniosku osoby trzeciej, w tym instytucji publicznej, o ujawnienie jego danych.  

Przekazywanie danych: W przypadku ogłoszenia upadłości, fuzji, przejęcia, reorganizacji lub zbycia aktywów, dane użytkownika mogą zostać sprzedane lub przekazane w ramach takiej transakcji. Niniejsza Polityka prywatności będzie miała zastosowanie do danych przekazanych podmiotowi przejmującemu.  

Dane nieosobowe: Wszelkie dane dotyczące użytkownika i jego korzystania ze strony uznaje się za dane osobowe i jako takie nie są one udostępniane przez Techsolutions Ltd.  

KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE UŻYTKOWNIKA?

Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika następującym podmiotom przetwarzającym dane:

Dostawcy usług przetwarzania danych:

TechSolutions Ltd, przetwarzający dane – tworzenie strony internetowej DasCoin.com i powiązanych usług.

RoundGlobe D.O.O, podwykonawca przetwarzania – wsparcie strony internetowej DasCoin.com i powiązanych usług.

TechSolutions D.O.O, podwykonawca przetwarzania – zarządzanie kampaniami marketingowymi i planowanie imprez.

Google Analytics, podwykonawca przetwarzania – Google Analytics to darmowe narzędzie analityczne używane w celach optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek (SEO) i w celach marketingowych.

MailerLite, podwykonawca przetwarzania – zarządzanie relacjami z klientem i kampaniami mailingowymi.

GDZIE PRZECHOWUJEMY DANE UŻYTKOWNIKA?

Wszystkie dane przetwarzane są przez naszych pracowników w Londynie (Wielka Brytania), jednak dla celów hostingu i utrzymania dane przechowywane są na serwerach zlokalizowanych wewnątrz Unii Europejskiej: na Litwie.

Dla celów przetwarzania danych zgodnie z tym, co opisano w sekcji „Jak wykorzystujemy dane?”, jako podmiot przetwarzający dane korzystamy z usług dostawców, których siedziba i serwery zlokalizowane są w Stanach Zjednoczonych. Zobowiązujemy się dopilnować, aby ci usługodawcy stosowali mechanizmy szyfrowania danych co najmniej zgodne z obowiązującym na rynku standardami oraz odpowiednie zabezpieczenia określone w art. 46 RODO.

Żadne inne osoby trzecie nie mają dostępu do danych osobowych użytkownika, chyba że zezwalają na to przepisy prawa. Z chwilą otrzymania danych uruchamiamy system ochrony, który ma zapewnić efektywność i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych użytkownika. Ponadto stosujemy rygorystyczne procedury i funkcje zabezpieczeń, które mają zapobiegać nieuprawnionemu dostępowi. Niestety przekazywanie danych za pośrednictwem internetu nie jest w pełni bezpieczne. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych, jednak nie jesteśmy w stanie zagwarantować bezpieczeństwa danych w procesie transmisji. Użytkownik przekazuje dane na własne ryzyko.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE UŻYTKOWNIKA?

Dane wykorzystywane do celów marketingowych będą przechowywane do momentu wycofania przez użytkownika zgody na otrzymywanie materiałów marketingowych.

OSOBY NIELETNIE

Nie gromadzimy świadomie danych osobowych od osób poniżej osiemnastego (18.) roku życia. Użytkowników poniżej osiemnastego (18.) roku życia prosimy o niepodawanie żadnych danych osobowych za pośrednictwem naszych usług. Rodziców i prawnych opiekunów zachęcamy do monitorowania aktywności dzieci w internecie i prosimy o poinstruowanie ich, żeby nie podawały danych osobowych za pośrednictwem usług bez zgody rodzica lub opiekuna. To pomoże nam realizować postanowienia niniejszej Polityki prywatności. Jeżeli podejrzewasz, że osoba poniżej 18. roku życia podała nam swoje dane osobowe za pośrednictwem usług, prosimy o kontakt pod adresem [email protected], a postaramy się usunąć te dane z bazy.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ UŻYTKOWNIKOWI?

W przypadku, gdy użytkownik chce dowiedzieć się, jakie dane na jego temat przetwarzamy, lub nie chce, żebyśmy dłużej przetwarzali jego dane, lub uważa, że przetwarzane przez nas dane są nieprawdziwe lub przestarzałe, wówczas użytkownik ma prawo uzyskać wgląd do takich danych i/lub poprosić nas o ich poprawienie lub usunięcie. W takich sytuacjach prosimy o kontakt pod adresem [email protected] Jeżeli chcesz wnieść skargę na temat sposobów przetwarzania danych, napisz do nas na powyższy adres, a my zobowiązujemy się zbadać sprawę.

Szczegółowe informacje na temat praw użytkownika w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych znajdują się w polityce dot. udostępniania danych (Data Request Policy), która stanowi załącznik do niniejszej Polityki prywatności.

Wersja EN-61dKs7c18 z 25 maja 2018

JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI W KWESTIACH PRYWATNOŚCI?

W razie wszelkich pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki prywatności lub w razie chęci złożenia skargi, w pierwszej kolejności prosimy o kontakt pod adresem [email protected].